Input:

96/1952 Sb., Nařízení, kterým se stanoví odchylky při důkazu znalci v některých věcech národního pojištění, platné do 24.10.1960 Archiv

č. 96/1952 Sb., Nařízení, kterým se stanoví odchylky při důkazu znalci v některých věcech národního pojištění, platné do 24.10.1960
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 15. prosince 1952,
kterým se stanoví odchylky při důkazu znalci v některých věcech národního pojištění.
Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě s ministrem zdravotnictví a předsedou státní komise důchodového zabezpečení podle § 398 odst. 3 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád):
§ 1.
(1)  Potřebuje-li soud ve věcech důchodového zabezpečení posudek o zdravotním stavu, vyžádá si ho výhradně od krajské posudkové komise důchodového zabezpečení (dále jen „posudková komise”).
(2)  Ze závažných důvodů může soud požádat o podání nového posudku nebo o přezkoumání již podaného posudku tutéž komisi v jiném obsazení, jinou posudkovou komisi nebo jiný sborový orgán (na př. lékařskou fakultu); má-li být podaný posudek již jen doplněn, požádá soud o doplnění totéž