Input:

96/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Hradci Králové Garance

č. 96/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Hradci Králové
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 13. října 1945
o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Hradci Králové.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
V Hradci Králové se