Input:

95/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se upravuje předmět podnikání některých podniků zahraničního obchodu Garance

č. 95/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se upravuje předmět podnikání některých podniků zahraničního obchodu
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 29.června 1960,
kterou se upravuje předmět podnikání některých podniků zahraničního
obchodu
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle §§ 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
Čl. 1
Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 307/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Kovo, akciové společnosti pro provoz a vývoz výrobků přesného strojírenství na podnik pro zahraniční obchod, se mění takto:
§ 2 odst. 1 zní:
„(1) Předmětem podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště vývoz a dovoz výrobků jemné mechaniky, textilních strojů a elektrotechnických zařízení.“
Čl. 2
Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 308/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Motokov, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu, na podnik pro zahraniční obchod, se mění takto:
§ 2 odst. 1 zní:
„(1) Předmětem podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště vývoz a dovoz motorových vozidel a jejich příslušenství, zemědělských strojů a nářadí, popřípadě zařízení pro montáže motorových vozidel, jízdních kol, jakož i různých kovových výrobků, zařízení pro domácnost a jiných výrobků lehkého průmyslu.“
Čl. 3