94/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 94/2014 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. května 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.
Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
Čl. I
V příloze k nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb., písmeno e) zní:
 
„e) v Moravskoslezském kraji
Název:
Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren
Popis:
areál kamenouhelného dolu tvořený budovami, jinými nemovitými objekty a technickým zařízením na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
 
 
Prostorové identifikační znaky:
 
Okres:
Ostrava-město
Obec:
Ostrava
Katastrální území:
Moravská Ostrava
Pozemky, parcelní čísla:
3206/2, 3207, 3209, 3211, 3212, 3214, 3220/1 (část), 3220/2, 3220/3, 3226/1, 3226/2, 3226/3
Budova číslo popisné:
3263
Katastrální území:
Vítkovice
Pozemky, parcelní čísla:
1051/1 (část), 1051/24, 1051/44, 1051/78, 1051/90 (část), 1051/92, 1051/93, 1051/95 (část), 1051/105, 1051/106, 1051/107, 1051/108
Budovy čísla popisná:
2993, 2994
 
 
Budovy, jiné nemovité objekty a technická zařízení:
 
 
 
Katastrální území:
Moravská Ostrava
 
 Nahoru