Input:

94/1997 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení Archiv

č. 94/1997 Sb.
[zrušeno č. 14/2009 Sb.m.s.]
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. ledna 1993 byla v Paříži přijata Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení.
Jménem České republiky byla Úmluva podepsána v Paříži dne 14. ledna 1993.
S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a