Input:

94/1953 Sb., Vládní nařízení o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 94/1953 Sb., Vládní nařízení o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic, platné do 31.3.1964
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. listopadu 1953
o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
Zvýšené úkoly strojních a traktorových stanic v zemědělské výrobě vyžadují, aby byla nově upravena jejich organisace a způsob financování.
§ 2.
Z jednotlivých strojních a traktorových stanic, národních podniků, zřízených podle vládního nařízení č. 83/1951 Sb., o organisaci strojních a traktorových stanic, se zřizují dnem 1. ledna 1954 „Strojní a traktorové stanice” jako právnické osoby, jejichž výdaje se hradí ze státního rozpočtu, do něhož také plynou jejich příjmy. Z jednotlivých technických a vodohospodářských stavebních úprav, národních podniků, zřízených podle téhož nařízení, se zřizují dnem 1. ledna 1954 „Strojní a traktorové stanice pro těžké půdní úpravy” jako právnické osoby zapojené týmž způsobem na státní rozpočet.
§ 3.
Majetek (práva a závazky) jednotlivého národního majetku přechází dnem 1.