Input:

94/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování Garance

č. 94/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. listopadu 1951,
kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování se zrušují a jejich působnost přechází na státní úřad plánovací.
(2) Slovenské ústředí výzkumu a technického rozvoje a slovenská