Input:

94/1948 Sb., Vyhláška o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice a jejich vzájemným vztahem, obsaženým v příloze 1 k branným předpisům Garance

č. 94/1948 Sb., Vyhláška o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice a jejich vzájemným vztahem, obsaženým v příloze 1 k branným předpisům
VYHLÁŠKA
ministra národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra
ze dne 16. dubna 1948
o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice s jejich vzájemným vztahem, obsaženým v příloze 1 k branným předpisům.
Přehled sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice, s jejich vzájemným vztahem, obsažené v příloze 1 k vládnímu nařízení ze dne