Input:

94/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže, platné do 30.12.1948 Archiv

č. 94/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže, platné do 30.12.1948
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 1. října 1945
o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou Národní radou ustanovuji:
§ 1.
Výkon správní a strážní služby v soudních věznicích a trestních ústavech obstarává sbor uniformované vězeňské stráže (SVS).
§ 2.
(1)  Služební a platové poměry příslušníků SVS upraví vláda nařízením podle obdoby předpisů o služebních a platových poměrech četnictva a policie s odchylkami vyplývajícími