Input:

93/1960 Sb., Nařízení ministra školství a kultury o označování absolventů studijních oborů technická a jaderná fyzika a jaderné inženýrství, platné do 31.8.1961 Archiv

č. 93/1960 Sb., Nařízení ministra školství a kultury o označování absolventů studijních oborů technická a jaderná fyzika a jaderné inženýrství, platné do 31.8.1961
NAŘÍZENÍ
ministra školství a kultury
ze dne 15. června 1960
o označování absolventů studijních oborů technická a jaderná fyzika a jaderné inženýrství
Ministr školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 21 odst. 4 zákona