Input:

93/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru státního úřadu statistického, platné do 31.12.1955 Archiv

č. 93/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru státního úřadu statistického, platné do 31.12.1955
[zrušeno č. 51/1955 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. října 1953,
kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru státního úřadu statistického.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 57 zákona