Input:

93/1952 Sb., Vládní nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu, platné do 5.7.1961 Archiv

č. 93/1952 Sb., Vládní nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu, platné do 5.7.1961
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. prosince 1952
o náhradách příslušejících soudcům z lidu.
Vláda republiky Československé nařizuje v dohodě s jednotnou odborovou organisací podle § 30 odst. 3 a § 31 odst. 3 zákona č. 66/1952 Sb., o organisaci soudů:
§ 1.
(1)  Soudcům z lidu, kteří jsou v pracovním poměru, poskytuje náhradu za mzdu, která jim ušla výkonem soudcovské funkce, zaměstnavatel; náhradu za mzdu, která soudcům z lidu ušla výkonem jiné činnosti, s touto funkcí souvisící (dále jen „jiná činnost”), poskytuje stát.
(2)  Náhrada za mzdu se poskytuje ve výši průměrného výdělku dosaženého v posledním mzdovém zúčtovacím období.
§ 2.
(1)  Soudcům z lidu, kteří nejsou v pracovním poměru, poskytuje na jejich žádost náhradu za předvídaný ušlý výdělek (zvýšené vydání) stát.
(2)  Náhrada činí 15,- Kčs za každou započatou hodinu, nejvýše však 120,- Kčs za celý den.
§ 3.
(1)  Soudci z lidu (§ 1), kterým bylo poskytnuto pracovní volno k výkonu soudcovské funkce nebo jiné činnosti,