Input:

93/1951 Sb., Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, platné do 8.8.2000 Archiv

č. 93/1951 Sb., Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, platné do 8.8.2000
ZÁKON
ze dne 2. listopadu 1951
o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Státní svátek.
Devátý květen, výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, se prohlašuje za státní svátek republiky Československé.
§ 2.
Dny pracovního klidu.
(1)  Státní svátek je dnem pracovního klidu.
(2)  Ostatní dny pracovního klidu vedle nedělí jsou:
a)  1. leden (Nový rok),
b)  pondělí velikonoční,
c)  1. květen (Svátek práce),
d)  28. říjen (Den znárodnění),
e)  25. prosinec (první svátek vánoční),
f)  26. prosinec (druhý svátek vánoční).
(3)  Pokud se dále nestanoví jinak, vztahují se na dny pracovního klidu předpisy o nedělích.
(4)  Vyžadují-li to hospodářské zájmy státu, může vláda pro jednotlivý rok stanovit, že se den pracovního klidu připadající na 28. říjen přesouvá na jiný den.
(5)  Vyžadují-li to hospodářské nebo jiné důležité zájmy státu, může příslušný ústřední úřad nebo orgán jím zmocněný stanovit, že se v určitých závodech nebo provozovnách ve dnech pracovního klidu pracuje a v jakém rozsahu.
Významné a památné dny republiky Československé.
§ 3.
Významnými dny republiky Československé jsou
a)  25. únor,
b)  29. srpen (Slovenské národní povstání),
c)  7. listopad (Velká říjnová socialistická revoluce).
§ 4.