Input:

92/1966 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, platné do 30.6.1990 Archiv

č. 92/1966 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, platné do 30.6.1990
[zrušeno č. 172/1990 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 24. listopadu 1966
o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
(1) Absolventům Vysoké