Input:

92/1963 Sb., Vyhláška ministra vnitra, kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody Garance

č. 92/1963 Sb., Vyhláška ministra vnitra, kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 10. prosince 1963,
kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody
Ministr vnitra stanoví podle § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu):
§ 1
(1)  Denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem vazby (§ 152 odst. 1 písm. a) trestního řádu)