Input:

92/1961 Sb., Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady Garance

č. 92/1961 Sb., Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
VYHLÁŠKA
rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni
ze dne 20. června 1961,
kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
§ 1
Rada Západočeského krajského národního výboru v Plzni určuje podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Sb., o