Input:

R 92/1958; Garance

č. 92/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Nejde o trvalý úbytek výdělku podle § 2 odst. 1 vyhl. č. 250/1956 Ú. 1., bylo-li navrhovatelce v době přechodné pracovní neschopnosti vypláceno jako náhrada výdělku nemocenské, které kleslo pod hranici 70 % průměrného ročního výdělku, uvedenou ve směrnicích i č. 73/1957 Ú. 1.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 3. dubna 1958, 10 Co 187/58.)
Státní úřad sociálního zabezpečení odňal navrhovatelce částečný invalidní důchod s odůvodněním, že navrhovatelka je sice z lékařského hlediska částečně invalidní podle § 2 odst. 1 lit. b) vyhl. č. 250/1956 Ú.!., že však nesplňuje podmínku podstatného poklesu výdělku.
Lidový soud civilní v Praze přiznal navrhovatelce nárok na částečný invalidní důchod pro dobu, kdy navrhovatelka byla práce neschopná.
Krajský soud změnil rozsudek soudu první stolice tak, že navrhovatelce nepřiznal nárok na částečný invalidní důchod podle § 12 zák. č. 55/1956 Sb., § 2 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 250/1956 Ú. 1. ani za dobu, kdy tato byla práce neschopná.
Odůvodnění:
Podle směrnic č. 73/1957 Ú. 1. za podstatný pokles výdělku zaměstnance ve smyslu § 2 odst. 1 vyhl. č. 250/1956 Ú. 1. se považuje t. trvalý úbytek