Input:

92/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizuje Ústřední správa vodního hospodářství, platné do 31.12.1954 Archiv

č. 92/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizuje Ústřední správa vodního hospodářství, platné do 31.12.1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. listopadu 1953,
kterým se zřizuje Ústřední správa vodního hospodářství.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Velké úkoly ukládané vodnímu hospodářství mohutným rozvojem našeho socialistického průmyslu, postupující socialisací venkova a vzestupem životní úrovně všeho obyvatelstva vyžadují, aby vodní hospodářství bylo řízeno a plánováno z jednoho místa, a to jak vlastní hospodaření s vodou, tak i investiční příprava, výstavba, provoz a údržba k tomu potřebných vodních děl a zařízení.
§ 2.
(1)  Zřizuje se Ústřední správa vodního hospodářství jako ústřední úřad; řídí ji předseda, kterého jmenuje vláda.
(2)  Ústřední správa vodního hospodářství je podřízena ministru lesů a dřevařského průmyslu.
§ 3.
(1)  Zřizuje se Správa vodního hospodářství na Slovensku; řídí ji předseda, kterého jmenuje sbor pověřenců.
(2)  Správa vodního hospodářství na Slovensku je podřízena pověřenci lesů a dřevařského průmyslu.
§ 4.
(1)  Ústřední správě vodního hospodářství přísluší zejména:
1.  správa vodních zdrojů a hospodaření s vodou,
2.  plánování ve vodním hospodářství,
3.  distribuce vody pro všechny hospodářské sektory,
4.  řízení přípravy a výstavby vodohospodářských investic; pokud jde o výstavbu energetických zařízení vodních děl, ve spolupráci s ministerstvem paliv a energetiky,
5.  správa, provoz a udržování vodohospodářských děl a zařízení s výjimkou správy, provozu a udržování vodních elektráren,
6.  péče o vodohospodářské meliorace,
7.  péče o čistotu toků a