Input:

92/1952 Sb., Nařízení, kterým se upravuje způsob správy a hospodaření vysokých škol, platné do 5.10.1956 Archiv

č. 92/1952 Sb., Nařízení, kterým se upravuje způsob správy a hospodaření vysokých škol, platné do 5.10.1956
NAŘÍZENÍ
ministra školství, věd a umění
ze dne 27. listopadu 1952,
kterým se upravuje způsob správy a hospodaření vysokých škol.
Ministr školství, věd a umění nařizuje v dohodě s ministry vnitra, financí, zemědělství a ministrem-předsedou státního úřadu plánovacího podle § 17 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a podle § 30 odst. 1 zákona č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců:
§ 1.
Aby byla zajištěna zjednodušená a jednotná úprava správy a hospodaření vysokých škol, vydává se toto nařízení, které platí jako všeobecná část statutů vysokých škol.
§ 2.
Vysoké školy jsou samostatnými hospodářskými a plánujícími jednotkami, podřízenými přímo ministru školství, věd a umění. Jejich rozpočet je součástí rozpočtu tohoto ministerstva.
§ 3.
(1) Za chod vysoké školy odpovídá rektor. Správu, plán a hospodaření vysoké školy provádí prostřednictvím rektorátu. Rektorát vede tajemník odpovědný rektorovi.
(2)  Rektorátu přísluší zejména příprava podkladů pro návrh hospodářského plánu a rozpočtu vysoké školy, provádění schváleného plánu a kontrola jeho plnění, hospodaření finančními rozpočtovými prostředky příslušných rozpočtových odvětví podle platných směrnic, poukazy studijních