91/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 91/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. března 2017,
kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 92 odst. 1 písm. c) bodu 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 59 písm. c) bodu 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 74 písm. d) bodu 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, podle § 70 písm. a) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 69 písm. b) bodu 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky):
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 152/2000 Sb.
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 233/2012 Sb. a vyhlášky č. 452/2013 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 ve vzoru 3 se slova „jméno, příjmení, věk“ nahrazují slovy „jméno, příjmení, pohlaví, věk“.
2. V příloze č. 1 ve vzoru 3, jde-li o jeho přílohu, se slova „Rodné číslo“ nahrazují slovy „Datum narození“.
3. V příloze č. 1 ve vzoru 7 se slova „Rodné číslo: …………………“ zrušují.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 152/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 233/2000 Sb.
Čl. III
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/2002 Sb., vyhlášky č. 188/2002 Sb., vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 321/2009 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb. a vyhlášky č. 452/2013 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 ve vzoru 4 se slova „Jméno, příjmení, věk“ nahrazují slovy „Jméno, příjmení, pohlaví, věk“ a ve vzoru 6 se slova „jméno, příjmení, věk“ nahrazují slovy „jméno, příjmení, pohlaví, věk“.
2. V příloze č. 1 ve vzoru 4, jde-li o jeho přílohu, a vzoru 6, jde-li o jeho přílohu č. 2, se slova „rodné číslo“ nahrazují slovy „datum narození“.
3. V příloze č. 1 ve vzoru 10 a vzoru 11 se slova „Rodné číslo: …………………“ zrušují.
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Ve volbách do Poslanecké sněmovny a ve volbách do Senátu vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 233/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky č. 59/2002 Sb.
Čl. V
V příloze č. 1 k vyhlášce Ministerstva vnitra č.
 
 Nahoru