Input:

91/1963 Sb., Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení Garance

č. 91/1963 Sb., Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
VYHLÁŠKA
ministra spravedlnosti
ze dne 4. prosince 1963,
kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
Ministr spravedlnosti stanoví podle § 152 odst. 3 a § 153 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu):
§ 1
Paušální částka nákladů trestního řízení, jež nese stát, uvedených v § 152 odst. 1 písm.