Input:

R 91/1954 (tr.); Garance

č. 91/1954 Sb. rozh. tr.
Neshledá-li soud v zažalovaném skutku obviněného trestný čin, je povinen vždy ještě zkoumat, zda nejde o přestupek.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 9. září 1954,1 Tz 100/54.)
Obviněný A přišel v podnapilém stavu do hostince, kde se hrubým způsobem dožadoval lihových nápojů. Vedoucí hostince ho pro toto hrubé jednání z hostince vyvedl, obviněný se však vrátil a když byl podruhé vedoucím hostince pomocí přítomného tam hosta P z hostince vyváděn, udeřil obviněný pivním táckem P, jenž utrpěl na hlavě menší tržnou ranku, která však zůstala bez jakýchkoliv následků pokud jde o jeho zdravotní stav. Před hostincem došlo pak k potyčce mezi obviněným A a P, při níž P způsobil obviněnému A tržnou ránu na hlavě, krevní podlitiny v krajině oční a lebeční a zranění na dolní čelisti. Toto zranění obviněného A si vyžádalo lékařské ošetření, bylo značně bolestivé a mělo za následek přerušení v práci po dobu patnácti dnů.
Lidový soud v Karviné uznal obviněného A i P vinnými trestným činem ublížení na zdraví podle § 219 odst. 1 tr. zák.
Krajský soud v Ostravě zrušil rozsudek lidového soudu ohledně obviněného A a zprostil jej žaloby.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané , generálním prokurátorem zrušil rozsudek krajského soudu, pokud jím byl obviněný A žaloby zproštěn, a krajskému soudu uložil, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Krajský soud jako soud odvolací došel ze skutkového zjištění, jež nedoznalo změny ani v odvolacím řízení, k závěru, že nalézací soud nesprávně posoudil zranění P způsobené obviněným A jako ublížení na zdraví podle § 219 odst.