Input:

91/1953 Sb., Nařízení o dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1953 (M.Ú.Z.) a o některých přílohách k této úmluvě, platné do 29.2.1956 Archiv

č. 91/1953 Sb., Nařízení o dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1953 (M.Ú.Z.) a o některých přílohách k této úmluvě, platné do 29.2.1956
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 3. prosince 1953
o Dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.) a o některých přílohách k této úmluvě.
Ministr dopravy nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 47 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:
§ 1.
(1)  Dnem 1. září 1953 nabývají účinnosti
a)  Dodatková úmluva ze dne 13. května 1950 k