Input:

91/1951 Sb., Nařízení o opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany Garance

č. 91/1951 Sb., Nařízení o opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany
NAŘÍZENÍ
ministra vnitra
ze dne 15. listopadu 1951
o opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany.
Ministr vnitra nařizuje podle § 12 odst. 2 zákona č. 62/1950 Sb., o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami:
§ 1.
Opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany obstarává ministerstvo vnitra.
§ 2.
(1)