Input:

91/1947 Sb., Zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947 Garance

č. 91/1947 Sb., Zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947
ZÁKON
ze dne 9. května 1947
o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  Československá republika poskytne ke dni svátku matek 1947 (ku dni 11. května 1947) z vděčnosti mnohačlenným rodinám ve prospěch jejich dětí tento dar:
 
rodinám v hodnotě Kčs
 
s 5 dětmi
1 500,-
se 6 dětmi
2 000,-
Tato částka se zvyšuje na každé další dítě o 1 000,- Kčs.
(2)  Do počtu dětí uvedeného v odstavci 1 se včítají všechny žijící děti české, slovenské nebo jiné slovanské národnosti, manželské, nemanželské, nevlastní a osvojené, které ku dni 11. května 1947 nedosáhly ještě 18 let.
(3)  Dar se odevzdá matce. Jestliže tu