Input:

R 90/1968; Řízení před soudem. Výchova nezletilých dětí Garance

č. 90/1968 Sb. rozh.
Jestliže nebyl podán návrh na zahájení řízení o zbavení rodiče rodičovských práv k nezletilému dítěti a jestliže soud nevydal usnesení, jímž se řízení o zbavení rodiče rodičovských práv k nezletilému dítěti zahajuje bez návrhu (srov. § 81 odst. 2 o. s. ř.), brání provedení tohoto řízení nedostatek jedné z procesních podmínek, mezi něž patří i existence návrhu na zahájení řízení, popř. usnesení o tom, že se řízení zahajuje bez návrhu.
(Rozhodnutí Městského soudu v Praze z 10. 1. 1968, 6 Co 764/67.)
Školská správa ONV v P. 4 navrhla nařízení ústavní výchovy nezletilé B. Š. Do řízení vstoupil prokurátor, který doporučil navíc, aby soud zhodnotil nedostatky v plnění povinností ve výchově nezletilé oběma rodiči a vyslovil jim napomenutí, popř. aby zvážil, zda nejsou dány podmínky pro zbavení matky nezletilé rodičovských práv k ní.
Obvodní soud pro Prahu 4 nařídil rozsudkem ze 7. 11. 1967 ústavní výchovu nezletilé a zbavil matku rodičovských práv; proti výroku o zbavení rodičovských práv podala matka nezletilé odvolání.
Městský soud v Praze zrušil usnesením z 10. 1. 1968 rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o zbavení matky nezletilé rodičovských práv k ní a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení v rozsahu zrušení.
Z odůvodnění:
Ve věcech péče soudu o nezletilé lze zahájit řízení na návrh nebo i bez návrhu (§ 81 odst. 1 o. s. ř.). O