Input:

90/1951 Sb., Nařízení o pozbytí účinnosti § 10 zákona o znárodnění ve stavebnictví Garance

č. 90/1951 Sb., Nařízení o pozbytí účinnosti § 10 zákona o znárodnění ve stavebnictví
NAŘÍZENÍ
ministra stavebního průmyslu
ze dne 8. listopadu 1951
o pozbytí účinnosti § 10 zákona o znárodnění ve stavebnictví.
Ministr stavebního průmyslu nařizuje podle čl. IV zákona č. 58/1951 Sb., kterým se mění a