Input:

č. 9/1966 Sb. rozh., Garance

č. 9/1966 Sb. rozh.
Výkon rozhodnutí podle § 268 odst. 1 písm. b) o. s. ř. lze zastavit, jen když rozhodnutí, o jehož výkon jde, bylo po nařízení výkonu zrušeno pravomocně.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. září 1965, 4 Cz 118/65.)
Okresní soud v Českých Budějovicích povolil usnesením ze dne 5. září 1962 exekuci na plat dlužníka k vymožení dlužného a běžného výživného pro jeho nezletilé děti.
Na návrh povinného zastavil okresní soud v Českých Budějovicích napadeným usnesením s účinností od 1. února 1965 výkon rozhodnutí ve prospěch nezl. J. U. pro běžné výživné 250,- Kčs měsíčně. Zjistil, že okresní soud v Chebu rozsudkem ze dne 29. ledna 1965 zrušil vyživovací povinnost otce k této nezletilé s účinností od 1. února 1965, takže je odůvodněn postup podle § 268 odst. 1 písm. b) o. s. ř.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že okresním soudem v Českých Budějovicích byl porušen zákon, a toto rozhodnutí