Input:

č. 9/1962 Sb. rozh. tr., Garance

č. 9/1962 Sb. rozh. tr.
Při projednání návrhu společenské organizace podle § 4 odst. 1 tr. zák. je soud povinen přezkoumat, zda podaná záruka poskytuje předpoklady pro převýchovu pachatele, z hlediska cílů sledovaných tímto institutem.
(Rozhodnutí vyššího vojenského soudu z 31. 1. 1961 To 9/62)
Vojenský obvodový soud uznal voj. z. sl. K. vinným trestnými činy protivení a donucení k porušení vojenské povinnosti podle § 275 odst. 1 tr. zák., neuposlechnutí rozkazu podle § 278 odst. 1 tr. zák. z r. 1950 a svémocného odloučení podle § 272 odst. 2, písm. a) tr. zák. z r. 1950, a odsoudil ho k úhrnnému trestu odnětí svobody na 14 měsíců nepodmíněně.
Trest nepodmíněný uložil soud přesto, že základní organizace ČSM jednotky, u níž konal voj. K. službu, nabídla soudu převzetí záruky za jeho nápravu.
Vyšší vojenský soud odvolání obžalovaného zamítl.
Z odůvodnění:
Trestná činnost voj. K. sama o sobě není takového druhu, aby obecně možnost záruky společenské organizace vylučovala. Avšak obviněný v daném případě není pachatelem, který by splňoval podmínky uvedené v § 4 odst. 1 tr. ř., tj., aby spáchání trestné činnosti litoval a projevil účinnou snahu po nápravě. Tuto skutečnost je nutno posuzovat nikoliv podle jeho slov, ale podle jeho jednání. Poté, co spáchal trestnou činnost, jež byla prošetřována, dopustil se opět trestné činnosti.
Kolektiv jednotky jeho nekázeň sice projednal a