Input:

9/1958 Sb., Vládní nařízení o nové organisaci státní správy na úseku energetiky a vodního hospodářství Garance

č. 9/1958 Sb., Vládní nařízení o nové organisaci státní správy na úseku energetiky a vodního hospodářství
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. března 1958
o nové organisaci státní správy na úseku energetiky a vodního hospodářství
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1
(1) Zrušuje se Ústřední správa vodního hospodářství.
(2) Z ministerstva energetiky se zřizuje ministerstvo energetiky a vodního hospodářství.
(3) Na ministerstvo energetiky a vodního hospodářství přechází dosavadní působnost ministerstva energetiky, jakož i působnost Ústřední správy vodního hospodářství s výjimkami uvedenými v § 2.
§ 2
Ministerstvu zemědělství a lesního hospodářství příslušejí věci vodohospodářských meliorací zemědělských pozemků včetně všech hlavních melioračních zařízení (koster), vodních toků, s výjimkou hraničních toků, do povodí 150 km2 a jejich úprav, pokud je jich třeba k provedení vodohospodářských meliorací a k přímému zvýšení výnosnosti zemědělských pozemků, rybníků vybudovaných