Input:

R 9/1954; Garance

č. 9/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Vlastník věci dané pod národní správu nemá vůči národní správě za trvání národní správy nárok na výtěžky národní správy. Povolení exekuce na domnělou dlužníkovu pohledávku na přebytky národní správy odporuje tedy zákonu a národní správa jako poddlužník je oprávněna ke stížnosti proti usnesení o povolení takové exekuce.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni z 19. června 1951, 6 Co 111/53.)
Lidový soud v Plzni povolil vymáhajícímu věřiteli proti dlužníku k vydobytí peněžité pohledávky exekuci zabavením pohledávky, kterou má dlužník za národní správou jako poddlužníkem z důvodů přebytků ze správy domu.
Krajský soud ke stížnosti pod dlužníka změnil usnesení soudu prvé stolice tak, že návrh na povolení exekuce zamítl.
Z odůvodnění:
Národní správa jako poddlužník se právem brání proti povolení exekuce, jejímž předmětem má být domnělá dlužníkova pohledávka na přebytky ze správy domu, daného pod národní správu.
Zavedením národní správy neztratí sice dosavadní vlastník vlastnické právo k věci dané pod národní správu, je ale podle § 20 dekretu č. 5/1945 Sb. ve výkonu vlastnického práva velmi podstatně omezen. Je povinen zdržet se jakéhokoliv zásahu do jednání národní správy, kterou je povinen národní správce vykonávat způsobem uvedeným v §§ 21 a 22 dekretu a skládat účty o svém hospodaření orgánu, který ho ustanovil. Národní správce není tudíž zákonným zástupcem vlastníka a nespravuje majetek daný pod