Input:

9/1950 Sb., Nařízení o osobní způsobilosti k vedení lékárny Garance

č. 9/1950 Sb., Nařízení o osobní způsobilosti k vedení lékárny
NAŘÍZENÍ
ministra zdravotnictví
ze dne 20. ledna 1950
o osobní způsobilosti k vedení lékárny.
Ministr zdravotnictví nařizuje v dohodě s ministry národní obrany a školství, věd a umění podle § 7, § 8 odst. 4 a § 13 odst. 1 druhé věty zákona č. 271/1949 Sb., o výrobě a distribuci léčiv:
ČÁST I.
§ 1.
Lékárnu provozovanou v rámci národního podniku musí vést odpovědný správce jmenovaný národním podnikem a schválený okresním národním výborem.
§ 2.
Odpovědným správcem může býti jmenovaná jen osoba, která
1.  je bezúhonným a svéprávným československým občanem,
2. 
a)  hodnost magistra farmacie získanou na některé československé vysoké škole nebo nejpozději do 31. července 1919 na některé vysoké škole bývalého Rakousko-Uherska nebo
b)  hodnost uznanou podle § 3 za rovnocennou hodnosti magistra farmacie získané na některé československé vysoké škole,
3.  konala po nabytí některé z hodností uvedených pod č. 2 nejméně po dobu 3 roků odbornou činnost
a)  ve veřejné nebo ústavní (na Slovensku domácí) lékárně nebo v lékárně provozované podle zákona č. 271/1949 Sb. nebo
b)  ve vojenské lékárně, ve vojenském zdravotnickém skladu nebo v jiných zařízeních vojenské správy nebo
c)  v zařízeních, v nichž Ústřední národní pojišťovna vydává léčiva podle § 210 odst. 2 zákona o národním pojištění anebo
d)  v podniku provádějícím distribuci léčiv ve velkém a
4.  je tělesně a duševně způsobilá k výkonu všech odborných a administrativních prací nutných k vedení lékárny.
§ 3.
O uznání hodnosti, nabyté v cizině, za rovnocennou hodnosti magistra získané na některé československé vysoké škole rozhoduje ministerstvo školství, věd a umění v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a po slyšení odborového sboru lékárnického studia.
§ 4.
Do doby odborné činnosti uvedené v § 2 č. 3 se započítává doba,
a)  po kterou farmaceut po vykonané aspirantské zkoušce konal odbornou činnost ve veřejné nebo ústavní lékárně, poněvadž pro uzavření vysokých škol nebo v důsledku národní, politické