Input:

89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, ve znění účinném k 1.1.2021 Garance

čá. č. 31/2012 Sb. (nečíslováno)
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby
v zákoně č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění