Input:

R 89/1967; Pracovní poměr Garance

č. 89/1967 Sb. rozh.
K výkladu § 46 odst. 1 písm. a) zák. práce.
(Rozsudek krajského soudu v Praze ze dne 13. 12. 1966, 7 Co 634/66.)
Okresní soud v Berouně rozhodl, že výpověď daná odpůrcem navrhovatelce je neplatná.
Krajský soud v Praze rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Jde zde o otázku, zda jsou splněny podmínky § 46 písm. a) o. z. pro výpověď, kterou dal žalovaný žalobkyni.
Skutkový děj byl zjištěn soudem I. stupně. Podle toho byla žalobkyně vedoucí a jedinou pracovnicí v prodejně polotovarů žalovaného. V době od 7. 2. do 21. 9. 1966 byla nemocná. V době její nemoci byla prodejna zrušena a v jiném nedalekém krámě zřízena nová, ve které se kromě polotovarů prodávají i jiné již upravené potraviny, totiž obložené chlebíčky, cukrářské výrobky, vaří se tam káva apod. Vedoucí a jedinou prodavačkou byla ustanovena jiná pracovnice a žalobkyni po návratu po