Input:

89/1966 Sb., Vládní nařízení o udělování čestného odznaku "Za ochranu hranic ČSSR", platné do 7.7.1971 Archiv

č. 89/1966 Sb., Vládní nařízení o udělování čestného odznaku "Za ochranu hranic ČSSR", platné do 7.7.1971
[zrušeno č. 61/1971 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. listopadu 1966
o udělování čestného odznaku „Za ochranu hranic ČSSR“
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 62/1962 Sb., o propůjčování vyznamenání:
§ 1
Čestný odznak „Za ochranu hranic ČSSR“ zřízený vládním nařízením č. 60/1962 Sb. se uděluje příslušníkům ozbrojených sborů ministerstva vnitra, vojákům, členům Pomocné stráže Pohraniční stráže a Veřejné bezpečnosti a jiným občanům, kteří se zvlášť zasloužili při zajišťování ochrany státních hranic, soustavně