Input:

R 89/1958 (tr.); Garance

č. 89/1958 Sb. rozh. tr.
Předseda senátu, jemuž přísluší výkon trestu, nemůže podle §§ 360 nebo 361 tr. ř. rozhodovat o tom, zda se vztahuje propadnutí jmění nebo jeho zajištění na prostředky nebo věci, k nimž uplatňují vlastnické nároky osoby rozdílné od odsouzeného.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 11. července 1958, 1 Tz 167/58.>
Odsouzený byl rozsudkem lidového soudu trestního v Praze ve spojení s usnesením krajského soudu v Praze odsouzen za trestné činy spekulace podle § 134a odst. 1 tr. zák. a ohrožení devisového hospodářství podle § 145 odst. 1 tr. zák. Byl mu uložen též vedlejší trest propadnutí jmění podle § 47 tr. zák. Jeho majetek byl ještě před tím zajištěn podle § 361 odst. 1 tr. ř. Mezi věcmi odňatými odsouzenému při domovní prohlídce v přípravném řízení jako věcmi důležitými pro trestní řízení byly i zlatý náhrdelník s přívěskem s 61 diamanty a jeden pár náušnic se čtyřmi brilianty, která pak byly uloženy v trestním depositu. Po právní moci rozsudku nařídil předseda senátu lidového soudu trestního v Praze předat věci odňaté odsouzenému včetně uvedeného náhrdelníku a náušnic finančnímu odboru rady ONV k realisaci trestu propadnutí jmění. Manželka odsouzeného nato podala u lidového soudu žádost, aby byly vyloučeny z propadnutí jmění některé z těchto věcí, mimo jiné i zmíněný zlatý náhrdelník a náušnice, tvrdíc, že jsou jejím vlastnictvím.
Lidový soud trestní v Praze usnesením předsedy senátu vyhověl podle § 360 odst. 1 tr. ř. návrhu manželky odsouzeného potud, že vyslovil, aby jí byl vydán náhrdelník a náušnice. V dalším návrh zamítl.
Krajský soud v Praze zamítl stížnost manželky odsouzeného.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil usnesení lidového soudu i krajského soudu a zamítl návrh manželky odsouzeného na vyloučení zlatého náhrdelníku s diamantovým přívěskem a zlatých náušnic s brilianty, pokud se toho domáhala v trestním řízení.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona uplatňuje porušení zákona v ustanovení §§ 1, 360 odst. 1 tr. ř. z toho důvodu, že podle § 360 odst. 1 tr. ř. nelze rozhodnout o vydání věcí, jež nenáležejí odsouzenému.
Napadeným usnesením byl porušen zákon.
Podle § 360 odst. 1 tr. ř. rozhodne předseda senátu na návrh osob v tomto zákonném ustanovení uvedených, zda se na určité prostředky nebo věci vztahuje propadnutí jmění,. vzniknou-li při výkonu trestu propadnutí jmění o tom pochybnosti, avšak jen jde-li o takové prostředky nebo věci, které má na mysli ustanovení § 47 odst. 2 tr. zák. Vyplývá to z citace § 47 odst. 2 tr. zák. v ustanovení § 360 odst. 1 tr. ř.
Ustanovení § 47 odst. 2 tr. zák. pak