Input:

R 89/1954 (tr.); Garance

č. 89/1954 Sb. rozh. tr.
Postihuje-li zlé nakládání vedle cti poškozeného i integritu jeho těla způsobem znamenajícím možnost ohrožení jeho zdraví, nedosahuje-li však intensity ublížení na zdraví (ve smyslu § 219 odst. 1 tr. zák.), nutno jednání pachatele podřadit pod ustanovení § 127 tr. zák. spr.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci z 2. června 1954, 3 To 119/54.)
Mezi obviněným, správcem domu, a nájemnicí v tomto domě, jejíhož vystěhování se obviněný delší dobu domáhal, došlo k hádce, při které se obviněný a nájemnice nejprve uráželi. Pak se hádka vystupňovala tak, že obviněný chytil nájemnici pod krkem a počal ji škrtit.
Tím, že ji zmáčkl u krku, způsobil jí bolestivost hrtanu, dalším zlým nakládáním pak oděrky na nose při doteku rovněž bolestivé.
Lidový soud v Jablonci nad Nisou, pobočka v Tanvaldě, uznal obviněného vinným přestupkem proti ochraně občanského soužití podle § 127 tr. zák. spr. V odůvodnění rozsudku uvedl, že žaloba v jednání obviněného sice spatřovala trestný čin ublížení na zdraví podle § 219 odst. 1 tr. zák., že však výpovědí poškozené bylo zjištěno, že zranění, které jí obviněný způsobil, jí nezabránilo vykonávat obvyklou činnost a že se podle lékařského potvrzení jednalo jen o zranění nepatrného významu provázené jen malou bolestivostí. Šlo tedy o zlé nakládání, které nemělo za následek takovou poruchu zdraví poškozené, které by bylo možno považovat za ublížení na zdraví. Obviněný však svým útokem na poškozenou porušil základní pravidla občanského soužití tím, že poškozenou ohrozil na zdraví.
Krajský soud zamítl odvolání obviněného.
Z odůvodnění:
Odvolání obviněného, jež popírá, že by byla jednáním obviněného naplněna skutková podstata přestupku proti ochraně občanského soužití podle § 127 tr. zák. spr., nelze přisvědčiti.
Podle důvodové zprávy k trestnímu zákonu správnímu je v ustanovení § 127 tr. zák. spr. obsažena významná obecná skutková podstata, záležející v porušení základních pravidel občanského soužití nebo vůbec v jakémkoliv rušení budovatelského úsilí pracujících. Při tom však uvádí jako význačný druh této skutkové podstaty takové porušení základních pravidel občanského soužití jednáním, t. j. konáním nebo opominutím, jímž se může ohrozit