Input:

89/1953 Sb., Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1953 Garance

č. 89/1953 Sb., Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1953
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. října 1953
o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1953.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:
§ 1.
(1) K výchovnému nebo k příplatkům na děti vypláceným k důchodům z důchodového zabezpečení (§ 6 zák. č. 102/1951 Sb.), na něž příjemci mají nárok v prosinci 1953, se poskytne zvláštní příspěvek ve výši 60 Kčs na každé dítě.
(2) Zvláštní příspěvek se dále poskytne k důchodům z důchodového zabezpečení, na něž poživatelé mají nárok v prosinci 1953, jestliže důchod nebo úhrn důchodů poživatele nepřevyšuje částku 350 Kčs měsíčně, a jde-li o důchod vdovy (družky), částku 320 Kčs měsíčně. Sejde-li se v jedné osobě několik důchodů, k nimž by náležel zvláštní příspěvek, vyplatí se jen ten příspěvek, který z nich je nejvyšší.
(3) Důchodem se rozumí částka důchodu bez výchovného, příplatku na děti, příplatku ošetřovacího nebo slepeckého a bez zvýšení pro bezmocnost, avšak spolu s případným zvýšením z pensijního nadlepšení jakékoliv povahy.
(4) Zvláštní příspěvek k důchodům činí: