Input:

88/1958 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek Garance

č. 88/1958 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 18. prosince 1958
o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek
Předsednictvo Národního shromáždění Republiky československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I
(1)  Právo státu vyměřit a vymáhat majetkové dávky s příslušenstvím, upravené zákonem č. 134/1946 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, ve znění zákona č. 168/1950 Sb., jakož i právo státu vyměřit a vymáhat mimořádné dávky s příslušenstvím, upravené zákonem č. 185/1947 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku, ve znění zákona č. 180/1948 Sb., se promlčuje ve 20 letech.
(2)  Ustanovení odstavce 1