Input:

č. 88/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 88/1958 Sb. rozh. tr.
Jestliže obžaloba vinila obžalovaného, že se záměrně 'vyhýbal práci, a spatřovala v tom přestupek proti ochraně práva na práci podle § 72 tr. zák. spr., posoudí soud skutek obžalovaného jako trestný čin příživnictví podle § 188a tr. zák., zjistí–li, že se obžalovaný přitom živil nekalým způsobem.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 11. července 1958, 1 Tz 152/58.)
Obžalobou byl obžalovaný stíhán proto, že po delší dobu nebyl v řádném pracovním poměru a že se řádné práci vyhýbal. V tomto jednání obžalovaného spatřovala obžaloba přestupek proti ochraně práva na práci podle § 72 tr. zák. spr.
Lidový soud trestní v Praze uznal obžalovaného vinným podle obžaloby přestupkem proti ochraně práva na práci podle § 72 tr. zák. spr.
Krajský soud v Praze zamítl odvolání okresního prokurátora (do trestu) i odvolání obžalovaného.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil usnesení krajského soudu i rozsudek lidového soudu a vrátil věc prokurátoru k došetrení.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona uplatnil porušení zákona v tom směru, že jednání obžalovaného, jímž byl uznán vinným, mělo být posouzeno jako trestný čin příživnictví podle § 188a tr. zák.
Rozhodnutím krajského soudu byl porušen zákon ve prospěch obžalovaného.
Je-li obžalovaný stíhán obžalobou pro přestupek proti ochraně práva na práci podle § 72 tr. zák. spr., nebrání ustanovení § 238 odst. 1 tr. ř. soudu, aby jednání obžalovaného, které je základem pro obžalobu pro přestupek podle § 72 tr. zák. spr., nemohl případně posoudit jako trestný čin příživnictví podle § 188a tr. zák., jsou-li prokázány znaky tohoto trestného činu, neboť na totožnosti skutku se tím nic nemění (§ 239