Input:

88/1953 Sb., Nařízení, kterým se upravuje výše státního dětského příspěvku Garance

č. 88/1953 Sb., Nařízení, kterým se upravuje výše státního dětského příspěvku
[zrušeno nepřímo č. 94/1963 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 28. října 1953,
kterým se upravuje výše státního dětského příspěvku.
Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě s ministrem financí podle § 27 zákona č. 69/1952 Sb., o sociálně právní ochraně mládeže:
§ 1.
Ustanovení § 33 nařízení č. 70/1952 Sb., kterým se provádí zákon o sociálně právní ochraně