87/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

87/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb.,…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 87/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. a) až c) a e) až i) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí:
Čl. I
Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), se mění takto:
1. V § 6 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ ; je-li v parcele zobrazen obvod budovy, je parcelní číslo umístěno uvnitř obvodu budovy hlavní“.
2. V § 13 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; je-li součástí této nemovitosti budova, pak i údaje o této budově“.
3. V § 14 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) O vlastníku nebo jiném oprávněném, kterým je fyzická osoba, se na základě jeho
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru