87/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví orgán opatřující doložkou vykonatelnosti rozhodnutí orgánů Evropských společenství

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 87/2005 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. ledna 2005,
kterým se stanoví orgán opatřující doložkou vykonatelnosti rozhodnutí orgánů Evropských společenství
Vláda nařizuje podle § 261 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 555/2004 Sb.:
§ 1
Rozhodnutí rady, Komise nebo Soudního dvora Evropských společenství opatřuje v souladu s právními předpisy Evropských společenství1) potvrzením vykonatelnosti Ministerstvo
 
 Nahoru