Input:

R 87/1967; Byt Garance

č. 87/1967 Sb. rozh.
Předpokladem pro snížení úhrady za užívání bytu IV. kategorie podle § 12 odst. 2 vyhl. č. 60/1964 Sb. je žádost uživatele bytu. Snížení nelze provést se zpětnou účinností, nýbrž jen do budoucna, tj. od měsíce následujícího po dni žádosti.
(Rozsudek městského soudu v Praze ze dne 11. února 1966, 6 Co 42/66.)
Obvodní soud pro Prahu 4 vyhověl žalobě domáhající se zaplacení úhrady za užívání bytu za měsíce listopad a prosinec 1964 a leden 1965.
V odvolání proti tomuto rozsudku namítá žalovaný, že požadovaná úhrada je vysoká, protože nebylo provedeno snížení úhrady podle § 12 odst. 2 vyhl. č. 60/1964 Sb. se zpětnou platností ke dni účinnosti této vyhlášky. Kromě toho namítl, že za zažalované měsíce není ničeho dlužen.
Městský soud v Praze rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Jak plyne z opisu žádosti ze dne 15. 4. 1965, požádal žalovaný tohoto dne obvodní národní výbor, aby mu byla upravena úhrada za užívání bytu podle § 12 odst. 2 vyhl. č. 60/1964 Sb.
Podle