Input:

87/1964 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech, ve znění účinném k 19.10.2000, platné do 30.1.2001 Archiv

č. 87/1964 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech, ve znění účinném k 19.10.2000, platné do 30.1.2001
[zrušeno č. 31/2001 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 21. května 1964
o řidičských průkazech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
167/1969 Sb.
(k 23.12.1969)
mění
95/1970 Sb.
(k 27.10.1970)
mění
3/1972 Sb.
(k 10.2.1972)
mění, doplňuje
174/1980 Sb.
(k 1.3.1981)
ruší § 8 odst. 4 a § 9 odst. 2 a 3
12/1997 Sb.
(k 21.2.1997)
ruší § 1 a 19
65/1998 Sb.
(k 1.4.1998)
mění
361/2000 Sb.
(k 19.10.2000)
ruší § 7
Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 16 odst. 1 písm. a) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:
§ 1
Řidičské oprávnění
(zrušen 12/1997 Sb.)
§ 2
Skupiny řidičských oprávnění
(1) Řidičská oprávnění se zapisují do řidičského průkazu. Jejich jednotlivé skupiny opravňují k řízení motorových vozidel v rozsahu stanoveném v odstavci 2.
(2) Skupina A:
Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něho.
Motorové tříkolky, jakož i motorová vozidla jim podobná, jejichž pohotovostní váha nepřesahuje 400 kg.
Vozíky pro tělesně postižené osoby 1)
Skupina B:
Motorová vozidla, s výjimkou motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něho, jejichž celková váha nepřesahuje 3500 kg, a pokud jsou určena pro dopravu osob, jen motorová vozidla mající nejvýše 8 sedadel kromě sedadla pro řidiče.
K motorovým vozidlům této skupiny může být připojen lehký přívěs (návěs).
Skupina C:
Motorová vozidla, jejichž celková váha přesahuje 3500 kg, pokud nejsou určena pro dopravu osob.
K motorovým vozidlům této skupiny může být připojen lehký přívěs (návěs).
Skupina D:
Motorová vozidla pro dopravu osob, pokud nepatří do skupiny A a B.
K motorovým vozidlům této skupiny může být připojen lehký přívěs (návěs).
Skupina E:
Motorová vozidla skupiny B, C nebo D, k jejichž řízení je řidič oprávněn a k nimž je připojen jiný přívěs (návěs) než lehký.
Skupina M:
Malé motocykly (o obsahu válců do 50 cm3).
Skupina T:
Zemědělské traktory.
Pojízdné pracovní stroje, pokud nepatří do skupiny C.
K motorovým vozidlům této skupiny může být připojen přívěs (návěs).
(3) Lehkým přívěsem (návěsem) je přívěs (návěs), jehož celková váha nepřesahuje 750 kg.
(4) Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje řídit i motorová vozidla skupiny B a T. Řidičské oprávnění skupiny D opravňuje řídit i motorová vozidla skupiny B, C, a T. Kromě toho řidičské oprávnění jakékoliv skupiny opravňuje řídit i motorová vozidla skupiny M.
(5) Řidičské oprávnění může být omezeno na jednotlivé druhy motorových vozidel patřící do příslušné skupiny; musí být takto omezeno, vyhovuje-li žadatel o řidičské oprávnění jen podmínkám stanoveným pro určitý druh motorových vozidel nebo pro určité motorové vozidlo.
§ 3
Podmínky pro řízení některých skupin nebo druhů motorových vozidel
(1) Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny D lze udělit jen řidiči s řidičským oprávněním skupiny C, který je starší 21 let a prokáže praxi v řízení motorových vozidel skupiny C v posledních dvou létech.
(2) Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny E lze udělit jen řidiči s řidičským oprávněním skupiny B, C nebo d; řidič s řidičským oprávněním skupiny B nebo C musí prokázat praxi v řízení motorových vozidel příslušné skupiny v posledním roce.
(3) Motorová vozidla požární ochrany a zdravotnické a důlní záchranné služby užívající zvláštního výstražného