Input:

87/1962 Sb., Vládní nařízení o pedagogických institutech, platné do 31.8.1964 Archiv

č. 87/1962 Sb., Vládní nařízení o pedagogických institutech, platné do 31.8.1964
[zrušeno č. 166/1964 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. srpna 1962
o pedagogických institutech
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 3,, § 17 odst. 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb., a podle § 45 odst. 1 zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech:
§ 1
(1) Pedagogické instituty jsou vysokými školami. Vzdělávají se na nich učitelé pro školy poskytující základní všeobecné vzdělání.
(2) Pedagogické instituty spravuje a řídí ministr školství a kultury.
§ 2
Pedagogické instituty jsou v Praze, v Brandýse nad Labem, v Českých Budějovicích, v Plzni, v Karlových Varech, v Ústí nad Labem, v Liberci, v Hradci Králové, v Pardubicích, v Jihlavě, v Brně, v Gottwaldově, v Olomouci, v Ostravě, v Trnavě, v Nitře, v Banské Bystrici, v Martině, v Košicích a v Prešově.
§ 3
(1) V čele pedagogického institutu je ředitel, který má dva zástupce; ředitele a jeho zástupce jmenuje ministr školství a kultury.