86/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 86/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., k provedení § 7 odst. 6, § 7b odst. 6 zákona:
Čl. I
Příloha č. 27 k vyhlášce č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 10/2017 Sb., zní:
„Příloha č. 27 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
Technická specifikace ochranného prvku registrační značky, umístění ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou a vyobrazení ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou
  
Rozměr a umístění holografické autodestruktivní samolepky
pro rozměry registračních značek:
- 520 x 110 mm
- 340 x 200 mm
- 280 x 200 mm
- 320 x 160 mm
  
V případě, že registrační značka má pouze jeden prolis kruhového tvaru, je ochranný prvek - holografická autodestruktivní samolepka, umístěn do pravé horní poloviny této tabulky. To platí pro rozměry registračních značek 200 x 160 mm.
  
V případě, že registrační značka nemá prolis kruhového tvaru, je ochranný prvek -holografická autodestruktivní samolepka, umístěn do pravé horní poloviny této tabulky. To platí pro rozměry registračních značek 80 x 110 mm.
  
Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze slitiny z lehkých kovů rozměr 80 x 110 mm.
  
Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze samolepící reflexní fólie rozměr 80 x 110 mm.
  
Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze samolepící reflexní fólie rozměr 330 x 85 mm
  
Ochranný prvek na tabulce s registrační značkou
Ochranný prvek CZ
  
Ochranný prvek - Obdélník s písmeny CZ
Reflexní fólie na tabulce s registrační značkou má ve své struktuře ochranný prvek
Barva písmen CZ je shodná s barvou reflexní fólie na tabulce s registrační značkou. Prostor v obdélníku, kolem písmen CZ, má jinou barvu, než barva reflexní fólie na tabulce s registrační značkou.
Ochranný prvek je vyroben tak, aby nedošlo k porušení vrchní vrstvy reflexní fólie.
Ochranný prvek nezmenšuje hodnoty reflexivity registrační značky, uvedené v příloze č. 26 této vyhlášky.
Ochranný prvek není možné odstranit bez trvalého poškození reflexní fólie.
Umístění ochranného prvku na tabulkách s registrační značkou
rozměr 520 x 110 mm
  
rozměr 340 x 200 mm
  
rozměr 280 x 200
  
rozměr 320 x 160 mm
  
rozměr 200 x 160
  
rozměr 80 x 110 mm
  
rozměr 80 x 110 mm (sportovní)
  
rozměr 330 x 85
  
Vizualizace ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou
a) Standardní registrační značky
1. Tabulky s registrační značkou pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla
rozměr 520 x 110 mm
  
rozměr 340 x 200 mm
  
rozměr 280 x 200 mm
  
rozměr 320 x 160 mm
  
rozměr 200 x 160 mm
  
rozměr 80 x 110 mm
  
2. Tabulky s
 
 Nahoru