86/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

86/2017 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 86/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., k provedení § 7 odst. 6, § 7b odst. 6 zákona:
Čl. I
Příloha č. 27 k vyhlášce č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru