Input:

86/1965 Sb., Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se Místnímu národnímu výboru v Sobotce odnímá působnost stavebního úřadu Garance

č. 86/1965 Sb., Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se Místnímu národnímu výboru v Sobotce odnímá působnost stavebního úřadu
VYHLÁŠKA
rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové
ze dne 21. června 1965,
kterou se Místnímu národnímu výboru v Sobotce odnímá působnost