Input:

86/1963 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění Garance

č. 86/1963 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 5. prosince 1963
o schválení zákonného opatření