Input:

86/1961 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké stranické škole - Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa, platné do 15.2.1966 Archiv

č. 86/1961 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké stranické škole - Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa, platné do 15.2.1966
[zrušeno č. 7/1966 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 9. srpna 1961
o Vysoké škole stranické - Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa
Se zřetelem k tomu, že ústřední výbor Komunistické strany Československa sloučil Vysokou stranickou školu a Institut společenských věd v jedinou instituci s názvem „Vysoká stranická škola - Institut společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa“,
předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto